Prisliste 2021

Medlemsskap i en norsk golfklubb blir automatisk fornyet, dersom det ikke er skriftlig oppsagt før 31.desember hvert år.


Medlemskontigent

Kategori: Pris
Greenfeemedlemskap 1.990,-
Spillerettsmedlem t.o.m 22 år ** 1.800,-
Spillerettsmedlem f.o.m. 22 år 5.640,-
Spillerettsmedlem student/vernepliktig/lærling 1.890,-
Andelsmedlem * 4.140,-
Andelsmedlem t.o.m 22 år ** 1.800,-
Andelsmedlem student/vernepliktig/lærling 1.850,-
Spillerettsmedlemskap familie
foreldre pluss inntil 2 barn under 18 år
10.600,-
Barn til og med 12 år 350,-
VTG-medlemskap m/spillerett
Fritatt fra obligatorisk dugnad det kalenderåret de har gjennomført kurs, men er hjertelig velkommen til å delta.
2.990,-
VTG 2.års medlemskap m/spillerett 3.990,-

Dugnad

Kategori: Pris
Dugnad 16-19 år
Juniorkomiteen administrerer dugnaden
Dugnad 22 - 74 år
5 timer dugnad eller betaling (se pris)
700,-
Dugnad 75 - år
Fritatt

Annet

Kategori: Pris
Det gies Kr. 400,- i rabatt for søsken -400,-
Det gies Kr. 300,- i rabatt for ektefelle (unntak greenfeemedlemskap.) -300,-
Leie Bagskap 500,-