• IMPACT Supporter

  IMPACT Supporter

  Støtte til Bjørnefjorden GK si barne- & ungdomssatsing

  Dette er ei storsatsing NGF lanserar, der du som golfar kan vise at du heiar på borna og dei unge i klubben din, og som samstundes gjev eit økonomisk bidrag direkte til det organiserte barne & ungdomsarbeidet i klubben.

 • ÅRSMØTE BJØRNEFJORDEN GOLFKLUBB 2023

  ÅRSMØTE BJØRNEFJORDEN GOLFKLUBB 2023

  Torsdag 23.februar kl.18 i klubbhuset

Aktivitetskalender