Lokale regler

Lokale regler

Lokale regler vert evaluert årleg. Her er lokale reglar for sesongen 2020: