Styret 2021

  • Styreleder - Rolf Olsen
  • Nestleder - Helge Heggland
  • Styremedlem - Anja Sandvik
  • Styremedlem - Gerda Sørheim Bøe
  • Styremedlem - Charlotta Strandmark
  • Varamedlem - Bengt Tore Olsen
  • Varamedlem - Jacob Strandmark

Saker og henvendelse til Styret kan sendes på epost til styret@bjgk.no.

Styreleder / Nestleder

Styremedlemmer

Varamedlemmer