Styret 2024

  • Styreleder - Marianne Rød
  • Nestleder - 
  • Styremedlem - Solveig Helgesen
  • Styremedlem - Eva Margrete Bergstø
  • Styremedlem - Jan-Erik Rød
  • Varamedlem - René Ulrich Olsen
  • Varamedlem - Arne Dahle

Saker og henvendelse til Styret kan sendes på epost til styret@bjgk.no.

Styreleder / Nestleder

Styremedlemmer

Varamedlemmer