Komitéer / grupper 2020

Komite oversikt for 2020:

Alle henvendelser til de diverse komiteene kan sendes til post@bjgk.no eller ringer til klubben 56 30 70 88.


BANE/ANLEGG: Komiteleder Rolf Olsen
    Arne Håkon Rød
    Mark Mascolo
    Ingebjørg Klepsvik
     
SENIOR: Komiteleder Vidar Skjønberg
    Vigdis Olsen
    Anne Marit Holsen
    Anne-Grethe Just-Olsen
     
HERRER: Komiteleder Geir Engelsen - økonomi
    Geir Dalen - turneringer
    Atle Olsen - turneringer
     
DAMER: Komiteleder Anja Sandvik
    Toril Søfteland
    Mette M Lunde
    Mette Fammestad
    Solveig Skjønberg
    Linda Farsund Olsen
    Ingebjørg Klepsvik
     
BARN OG UNGDOM: Komiteleder Vidar Øvreeide
    Tora Wiberg
    John Arntzen
     
TURNERING: Komiteleder  
    Geir Dalen
    Geir Engelsen
    Nina Moore
    Bjarte Wiberg
     
HCP: Komiteleder Atle Olsen
    Nina Moore
     
SIMULATOR: Komiteleder Geir Dalen
     
GRØNNE FINGRE: Komiteleder Eli Midtkandal
    Susan Heggland
     
VALG: Komiteleder Jan Andersen
    Terje Olsen
    Trygve E. Dale
     
KONTROLL: Komiteleder Marianne Rød
    Geir Guddal
    Arild Bøthun