Ett slag av gangen

Bjørnefjorden Golfklubb er stolt medlem av foreningen Ett slag av gangen (ESAG) sammen med 40 andre golfklubber rundt om i Norge.

«Golf for alle! Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) bruker golfbanen som mestringsarena overfor mennesker med rusavhengighet, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge i utenforskap og minoriteter. Vi ønsker at alle de fine menneskene som er deltagere hos oss skal få sitt ønske oppfylt: å komme tilbake til «normalsamfunnet» med jobb eller skole. Vi mener det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det».

«Som mange sikkert er kjent med har jeg over tid jobbet med å utvikle et golfprosjekt på samme måte som jeg har vært med å utvikle suksessen Fotballstiftelsen med deres Gatelag, som nå har fått øremerkede midler på statsbudsjettet. Foreningen Ett slag av gangen (ESAG) Foreningen er brobygger og skaffer midler til klubbenes aktiviteter. Foreningen er etablert som en ideell organisasjon hvor vi samarbeider med flere av landets golfklubber. Sammen gir vi deltagerne mulighet til å være aktive og føle mestring etter egne forutsetninger.  Et lavterskeltilbud med golf, hvor vi også legger vekt på det sosiale og utvikling av nettverk. Vi vil utvikle tilbudet og ha gode dialoger underveis. Vi har et sterkt ønske om å bidra positivt på veien tilbake til «hverdagen. Å komme inn i arbeid eller gjennomføre skole står sentralt i vårt arbeid.

Med vennlig hilsen
Marianne Smith Magelie/styreleder
Foreningen Ett slag av gangen

For å lese mer om ESAG og våre fantastiske historier se www.ettslagavgangen.no


For spørsmål ta kontakt med:

Aron Arnesen

Ett slag av gangen - Bjørnefjorden Golfklubb

+47 98 01 52 92

Epost: Fore@bjgk.no