Herregruppen

Informasjon om/fra Herregruppen 2024

Organisering:
Herregruppens medlemmer har «Normalalder» 20 – 50 år. Herrer over 50 år kan også være medlemmer.
Juniorer (13 år eller eldre) og damer, begge med HCP 18,0 eller lavere, kan delta på Herrene sine turneringer.
De må da spille fra samme tee/utslag og kan konkurrere på lik linje som Herrene om dagens premier
Intensjonen er at spill med herrene kan gi sportslige utfordringer som gjør de bedre rustet til å delta i regionale og nasjonale turneringer.
Junior gutter kan konkurrere om "Årets Herre Brutto/Netto (OOM"), forutsatt at Årsavgift på kr 200 betales inn til Herregruppen.
Damer kan ikke delta i OOM Årets Herre.
Alle deltakere i "Årets Herre Brutto/Netto» («Order of Merit - OOM") vises i Golfbox med resultat for hver turnering.
12 av gruppens turneringer er tellende i årets OOM. 

Herregruppen 2024 vil bli ledet av 4 personer med følgende oppgaver:
• Robert Brade er hovedansvarlig for å gjennomføre gruppens turneringer.
Robert har telefon: 93856285, E-post: braderobert@hotmail.com
• Atle Olsen og Thore Sivertsen vil utfylle og overlappe om Robert ikke er «disponibel».
Atle: Telefon: 91130893, E-post: atleolsen@hotmail.com
Thore: Telefon: 90093527, E-post: thore.sivertsen@bohus.no
• Thomas Lorentz-Styr har ansvar for gruppens bankkonto og regnskap.
Thomas har telefon 99244914, E-post: thomasls84@mac.com

Gruppen har sin egen bankkonto, regnskap og resultat adskilt fra klubben sitt regnskap. For 2024 er regnskap for 2023 lagt til grunn som budsjett for 2024, med tilskudd til en helgetur, årsfest og forbedringer på golfbanen. 

Turneringer 2024:
Torsdag er fast dag for turneringene. Vi satser på sesongåpning på vinterbane med 9 hull i slutten av mars/primo april. Oppstart sommergreener og 18 hulls turneringer planlegges i siste halvdel av april, torsdagen etter klubben sin «Stordugnad». Alt avhengig av værforholdene.
Vi ønsker også å arrangere turneringer også juli. Vi satser da på starttid kl 15:00. Disse vil også telle i OOM om det er mer enn 20 deltakere.
Vår trivelige helgetur planlegges også i år til Sveio helgen 1.-3. september.
Siste turnering i OOM og årsfest er satt til lørdag 30. september.
Påmelding til turneringene gjør den enkelte selv i Golfbox og kan endres av deg selv inntil tirsdager kl 18.
Endringer etter dette bør unngås men kan meldes til Robert Brade som er turneringsansvarlig i Herregruppen; ikke til Proshop. Vennligst kryss av for tidlig eller sen start; ikke gjøre det i kommentarfeltet. 

Vi konstaterer med glede at det er mange «nye/ferske» spillere i aktivitet på banen. Det er viktig å få disse «integrert» på en god måte. Turneringsledelsen ser det som viktig å ha nye og erfarne spillere i samme flight. Eventuelle ønsker om å spille med navngitte spillere kan derfor bli «overstyrt».
Starttid for første flight i turneringene er normalt kl 15:00. Ved stor deltakelse, spesielt vår og høst med lite dagslys, kan medlemmer spille formiddag. Det må i så fall være minimum 2 spillere i flighten. Tidligst starttid er kl 10:00 slik at greenkeeper kan få klargjort banen. Deltakerne må selv bestille starttid i Golfbox for start før kl 15:00 og gi beskjed til Turneringsansvarlig, slik at denne kan legge inn disse spillerne på tidlige Starttidspunkter og frigjøre plass til de som må spille på ettermiddag.
Ved ekstra stor pågang, mer enn 60 spillere, må vi dessverre innføre «Først til mølla» -prinsippet for påmelding i tillegg til at eventuelle påmeldte damer må vike plass.
Hver flight i turneringen skal selv gjøre scoreinntasting på mobil og hver enkelt spiller skal se til at eget scorekoret er summert før innlevering. Dette sparer mye tid/arbeid for sekretariatet. 

Betaling:
Før du deltar i første turnering skal det betales en årlig startavgift pr. turnering du betale en årsavgift på 200 kr. til Herregruppens VIPPS nr. 602577 og merkes med "Årsavgift 2024». Dette gjelder også junior gutter som ønsker å delta i konkurransene «OOM Årets Herre 2024 Brutto/Netto»!
Om du ikke har Vipps kan det også innbetales til bankkonto .
For hver turnering skal det betales en startavgift til Herregruppens VIPPS nr. 602577. Denne skal betales ved påmelding og senest før du starter turneringen slik at vi unngår purringer. Startavgiften merkes med dato turneringen spilles og turneringens nummer.
Startavgift vil være 50 kr. for 9 hulls turneringer og 100 kr. for 18-hulls.
Dersom du må melde avbud til turneringen, vil du ha startavgiften til gode til neste turnering du spiller. 

Om du har spørsmål eller kommentarer - ikke nøl med å kontakte en av oss i ledelsen for gruppen. 

Velkommen til en ny sesong! 

Robert Brade, Atle Olsen, Thore Sivertsen og Thomas Lorentz-Styr

Bildegalleri