Nyheter

Bjørnefjordserien 2024

Velkommen til å bli med å spele Bjørnefjordserien 2024

Den første tirsdagen i månaden arrangerer vi Bjørnefjordserien.

Dette er ein turneringsserie med Eclectic Order of Merit - dette vil sei at din beste score pr hol er den som tel i konkurransen. Du vel sjølv kor mange rundar du vil delta i for å sette saman ditt beste scorekort.
Her kan ein delta i klassane

  • 9-hol netto
  • 18-hol netto, eller
  • 18-hol brutto

Du må spele same klasse og frå samme utslag i alle rundane dine. I nettoklassane vel du sjølv utslag. Bruttoklassen vert spelt frå utslag 41 for damer og 44 for herrar.

Hovedpremiering skjer på slutten av sesongen etter at alle rundane er gjennomført. Det blir også premiering av beste runderesultat forutsatt at der er minimum 10 deltakarar i klassen.
Dato for rundane er:
7. mai Resultat runde 1
4. juni Påmelding runde 2
2. juli Påmelding runde 3
6. august Påmelding runde 4
3. september Påmelding runde 5