Nyheter

Ny lokal regel på banen

Ballplassering

Styret har vedteke at ballplassering på fairway og kortare klipt gras frå 25.april vert lokal regel på Bjørnefjorden Golfklubb

Den nye lokale regelen har følgjande tekst som me er pålagt å bruke:

Ballplassering

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt:  én køllelengde, men med følgende begrensninger:
Begrensninger for plassering av fritaksområde:
Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Nedanfor er link til lokale reglar på klubben si heimeside:

Lokale reglar pr. 25.04.2023