Nyheter

Tysdagsgjengen i full gong

No kjem det kveldsol til greenen på hol 6

Dei iherdige pensjonistane er no i full gong med vedlikehaldsarbeid på banen.
Brua som havarerte på hol 8 er no klar til bruk att, gjerdet på tee 44 på hol 2 er reparert og denne tysdagen stod rydding av skog bak greenen på hol 6 for tur, slik at greenen får betre levevilkår.

Etter kvart skal dei også ferdigstille dreneringsgrøfter, køyre ut bunkersand og lage ny gras-tee på hol 7. Alt dette før sesongen startar.

Dette er ein eineståande gjeng med stå-på vilje og særs godt humør, og dei vil gjerne ha med seg fleire.
Så om du kan tenkje deg ein aktiv og trivelig tysdags formiddag er det berre å kontakte arbeidsleiar Rolf Olsen på tlf. 90067427.

Her er bilete Geir Engelsen tok av gjengen, under skogryddinga på tysdag:

1.sagførar Kisken ser til at alt går rett føre seg

Ein effektiv gjeng med arbeidsmaur...


Etter kvart kjem utsikten til Liafjellet fram