Nyheter

MEDLEMSMØTE

Torsdag 21.oktober kl.18

Me inviterer alle medlemmer til det aller første fysiske medlemsmøtet etter Covid 19.
Klubbhuset torsdag 21.oktober kl.18

Her vil me oppsummere sesongen 2021 og vil gjerne ha innspel frå deg som medlem på kva me bør lære av denne. Me vil også informere om ting som skal skje gjennom vinteren og fram mot sesongstart neste år.

For å få ein oversikt på kor mange me vert, ber me dykk melde dykk på medlemsmøtet i Golfbox

PÅMELDING

Med venleg helsing styret og adninistrasjonen